OVER HET PROJECT

Het project ontstond in samenwerking met de Synagoge Folkingestraat Groningen en een team rondom de Nederlandse schrijfster Ytje-Stevens Roorda. Naast de online-tentoonstelling bevat het project een documentaire over Rosa Lazarus evenals een mobiele versie van deze tentoonstelling. De film had zijn première op 1 oktober 2020 in de Synagoge Groningen. De tentoonstelling werd op 25 oktober 2020 bij Werkstattfilm gepresenteerd.

Zowel de tentoonstelling als ook de film zijn de Duitse en Nederlandse taal verkrijgbaar. Meer informatie over het project vindt u op onze Facebook pagina.  

Film

De documentaire “Rosa – een onzichtbare vrouw” ontstond onder regie van de Oldenburgse filmmaker Farschid Ali Zahedi. Hij schept aan de hand van historische documenten, fotografieën, originele schouwplaatsen en talrijke interview-sequenties met ooggetuigen een beeld van een hele gewone en onschijnbare vrouw, wiens leven echter alles andere dan gewoon verliep.
De indringende en ontroerende verhalen van ooggetuigen geven een zeer persoonlijk inzicht in de omstandigheden en de omgeving van Rosa’s leven en bewaren de herinnering ook voor toekomstige generaties. In rustige beelden vertelt de film van Rosa en haar levensomstandigheden en geeft de kijkers de mogelijkheid, aan het einde zelf een antwoord te vinden op de vraag: wie was Rosa Lazarus?

De film is als DVD bij Werkstattfilm verkrijgbaar en online. Onze trailer geeft een voorproefje:  

MOBIELE TENTOONSTELLING

De mobiele tentoonstelling omvat elf roll-ups, die inhoudelijk gelijk zijn aan deze online-tentoonstelling. De roll-ups kunnen worden uitgeleend en bijvoorbeeld in scholen of andere onderwijsinstellingen makkelijk worden opgebouwd en tentoongesteld.

Voor schoolklassen en andere groepen bieden wij ook een educatief programma rondom de geschiedenis van Rosa Lazarus aan. Neemt u graag contact met ons op wanneer u interesse heeft de tentoonstelling te lenen of de film bij u wilt tonen.

Het project wordt gesubsidieerd met middelen van de stad Oldenburg, het district Leer alsook het Europese Subsidieprogramma Interreg DuitslandNederland. Wij bedanken ons ook bij alle andere subsidiegevers en ondersteunenden van het project.

ONDERSTEUNEN

Werkstattfilm is als vereniging van algemeen nu voor de realisatie van dergelijke projecten afhankelijk van sponsors/donors. Als u ons werk ondersteunt en daarbij wilt helpen, de lokaalhistorische herinnering aan het nationaal-socialisme en zijn slachtoffers te bewaren, zijn wij erg  blij met uw ondersteuning middels een donatie:

PayPal: info@werkstattfilm.de
Bankverbinding:: Werkstattfilm e.V.
IBAN: DE27 2805 0100 0090 4374 19
BIC: SLZODE2


RECHTEN EN BRONNEN

De verveelvuldiging en openbaarmaking van het op deze website gebruikte beeldmateriaal op het internet of andere media is verboden. De gebruikersrechten van het gebruikte beeldmateriaal liggen bij Werkstattfilm e.V. / Oldenburger Medienarchiv.

Bronnen:
Groninger Achieven
Niedersächsisches Landesarchiv Abteilung Aurich
Niedersächsisches Landesarchiv Abteilung Oldenburg
Oldenburger Medienarchiv
Stadtarchiv Oldenburg

Interviews (gevoerd door Farschid Ali Zahedi met):
Ben van Dam
Jan Lawrence
Irmgard Lawrence
Jan Lübbers
Franz Marheineke
Ytje Stevens-Roorda